Miło nam poinformować, że nasza niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa po raz kolejny brała udział w zbiórce środków czystości dla hospicjum w Chorzowie

2019-09-02

Szkoła demokratyczna nie tylko uczy, ale przygotowuje młodego człowieka do życia we współczesnym świecie od strony praktycznej. Dwujęzyczna szkoła podstawowa w Białymstoku - przedmioty nauczane po polsku i po angielsku, drugi język obcy już od zerówki! To wszystko przez jedną książkę, która stała się wielką inspiracją do prowadzenia kolejnych zajęć lekcyjnych z dziedzin takich jak plastyka, literatura, matematyka, historia. Miło nam poinformować, że nasza niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa po raz kolejny brała udział w zbiórce środków czystości dla hospicjum w Chorzowie. Szkoła jest dobrze wyposażona i ma kompleks sportowy z boiskami o sztucznej murawie, gmina zobowiązała się zapewnić bezpłatny dojazd uczniom do szkoły. Wierzymy, że konkretny człowiek i jego pasja bywają często lepszą inspiracją niż abstrakcyjna idea. Dodatkową inspiracją okazały się spotkania z fantastycznymi ludźmi. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła katolicka w Katowicach zapewnia zajęcia prowadzone w duchu chrześcijańskim. Na początku lat dwudziestych XX wieku były trzy szkoły: Szkoła główna dwuklasowa z kierownikiem. Rodzinne pamiątki miały stać się inspiracją do odkrywania ciekawych historii łączących pokolenia. Z tego powodu szkoła demokratyczna może też przyjmować dzieci z niepełnosprawnością. Prywatna szkoła w Katowicach jest miejscem, do którego mogą Państwo zapisać swoje dzieci. Szkoła demokratyczna prowadzi więc indywidualny program nauczania dla każdego. Prototyp ogródka stał się inspiracją do wykonania wizualizacji w postaci makiety. Szkoła podejmuje różne inicjatywy kulturalne, między innymi: jasełka, spektakle bożonarodzeniowe, misteria wielkopostne przygotowywane dla mieszkańców wsi, jak również sąsiednich miejscowości. Katolicka szkoła w Katowicach jest placówką, w której dzieci mają możliwość zdobyć nowe umiejętności oraz realizować pasję dzięki szeregu różnorodnych zajęć dodatkowych. Szkoła kształci i promuje postawy patriotyczne. Władze austriackie dążyły do wykorzenienia polskości, a w każdej parafii powinna być trzyletnia szkoła trywialna na utrzymaniu gminy lub dominium. Świetnie Wam poszło, a Wasze działanie może być inspiracją dla innch! Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki. Las - inspiracją w twórczości dzieci i tematem konkursów szkolnych. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Nasza szkoła osiągnęła duży sukces, zdobywając 3 pierwsze miejsca i jedno wyróżnienie. Każdy dzień niesie nowe spotkania, nowe tematy i nowe wyzwania, których inspiracją są moi uczniowie. Książka „Zaczarowana zagroda” stała się inspiracją do działań plastyczno- technicznych. Nowa szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz na piętrze mieszkania dla nauczycieli. Niesamowita historia Laury, która dążyła do realizacji swoich marzeń może być inspiracją dla niektórych. Szkoła załatwiła przydział na 102 pary obuwia dla dzieci. Ona jest fundamentem kształtowania postaw patriotycznych, podstawą do podejmowania działań na rzecz rozwoju Polski, poszanowania jej dziedzictwa kulturowego, inspiracją do odkrywania „małych ojczyzn”. Nasza Szkoła wystawiła do konkursu 9-osobową reprezentację. Przywieziona z wakacji wenecka maska była inspiracją do stworzenia własnej, którą można ubrać na bal karnawałowy albo podarować komuś w prezencie. Prywatne liceum katolickie oraz szkoła podstawowa w Katowicach zapewnia swoim uczniom również możliwość uczęszczania na basen w ramach zajęć z wychowania fizycznego.